678

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: ms Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymonów. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 5 II 1938

Maryja!

Drogi Ojcze Gwardianie,

Odpowiadam na list z dn. 16 I br.

Co do zdrowotności braci, to uważam, że tak źle jeszcze nie jest. Br. Celestyn [ 1 ] jest całkowicie zdecydowany raczej umrzeć niż zdezerterować. Niestety załamał się naprawdę br. Jordan [ 2 ], ale tylko o nim wiem. Br. Bartłomiej [ 3 ] i Iwo [ 4 ] mogą pozostać, byle mieli czułą opiekę. Czasem do nich pisuję, ale co do br. Jordana, to mu już nic listownie dopomóc nie mogę.

U nas Niepokalana swoje dzieło coraz silniej naprzód prowadzi. Obecnie zaczynamy "Rycerza" łacińskiego, na razie jako kwartalnik [ 5 ]. Zaczynamy też używać innych środków, jak np. radio, przez które mówiłem w dzień Niepokalanego Poczęcia [ 6 ] i w dzień Matki Bożej Gromnicznej [ 7 ]. Myślimy też o filmie.

Rozpoczynany też pięciolatkę, jako przygotowanie do 25-lecia MI [ 8 ] i w pierwszym roku tej pięciolatki pragniemy podnieść liczbę członków MI. To samo w latach następnych. Ale niech Niepokalana sama pokieruje wykonaniem, jak Jej się podoba.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich dawnych kolegów [ 9 ].

Módlmy się nawzajem, byśmy Niepokalanej dobrze służyć mogli.

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 10 ]

[ 1 ] Br. Celestyn Moszyński.

[ 2 ] Br. Jordan Malinowski.

[ 3 ] Br. Bartłomiej Kałucki.

[ 4 ] Br. Iwo Czado.

[ 5 ] "Miles Immaculatae" ("Rycerz Niepokalanej" w jęz. łacińskim) zaczął wychodzić jako kwartalnik. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1938 r. - zob. EN 18 III 1938 oraz Pisma, 312, przyp. 4. Bliższe szczegóły - zob. "Wiad. z Prow." 8 (1938) 27-28.

[ 6 ] Przemówienie radiowe św. Maksymiliana wygłoszone 8 XII 1937 podaje ms powiel. EN z dnia

[ 4 ] XII 1937. Fragmenty tego przemówienia i pierwsze echo, jakie ono wywołało, zamieściły "Wiad.z Prow." 8 (1938) 23.

[ 7 ] Drugie przemówienie radiowe św. Maksymilian wygłosił 2 II 1938. Streszczenie tego przemówienia jest zamieszczone w "Wiad. z Prow." 8 (1938) 24.

[ 8 ] Jubileusz 25-lecia MI przypadał w 1942 r.

[ 9 ] Zapewne chodzi o księży profesorów z Seminarium Diecezjalnego w Nagasaki oraz innych znajomych księży i profesorów świeckich.

[ 10 ] Podpis własnoręczny.