679

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 5 II 1938

Maryja!

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale,

Przesyłam wyciąg prokuratorski na styczeń, na podstawie obliczeń już ściślejszych, prawdziwie buchalteryjnych. Dziennik wypada deficytowo, mimo że w styczniu pewna część, mała, wpłaca na więcej miesięcy. Przy pomocy Niepokalanej pomału to się wyreguluje. "Rycerz" wykazuje większą kwotę z tejże przyczyny, tj. prenumerat rocznych, które w grudniu, styczniu, a także po części i w lutym wpływają. "Rycerzyka" obecnie się przetrzebia, jak przedtem zrobiło się z "Rycerzem" [ 1 ].

Na ogół zdąża się obecnie do pogłębienia wiedzy fachowej u braci. Stąd też wyzyskuje się sposobności do korzystania z różnych kursów, jak elektrotechniczny, Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej [ 2 ], a teraz się nadarza teoretyczny szybowcowy za trzy złote, ma się zacząć 9 [II], skorzystałby br. January i potowarzyszył br. Gustaw, kierownik komunikacji [ 3 ].

Pewien ksiądz chce płacić za internistę intencjami, czy można?

Załączam też fotografię z akademii na Niepokalane Poczęcie.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 4 ]

[ 1 ] Skreślanie adresatów, którzy nie dawali znaku życia - zob. Pisma, 668.

[ 2 ] Chodzi o warszawski Instytut Wyższej Kultury Religijnej, którego słuchaczami wiosną 1938 r. było 10 braci.

Instytuty Wyższej Kultury Religijnej, tworzone od 1937 r., tuż przed wybuchem wojny istniały przy większości diecezjalnych ośrodków Akcji Katolickiej. Głównym ich zadaniem była pomoc świeckim (ale jak widać nie tylko) w uzupełnianiu i pogłębianiu wiedzy religijnej. Cały kurs prelekcji, obejmujący główne przedmioty filozoficzne i teologiczne, miał trwać trzy lata. Reaktywowane po wojnie, w ciągu kilku lat zostały zlikwidowane przez władze państwowe.

[ 3 ] Na kurs szybowcowy w Warszawie zaczęli uczęszczać od 9 II 1938 bracia January Müller i Gustaw Wawrzyniuk, a od 1 III 1938 rozpoczęli kurs pilotażu maszynowego.

[ 4 ] Podpis własnoręczny.