67a

Do o. Czesława Kellara

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Dwie karty dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 265-267.

[Grodno, 26 VI 1923]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Przewielebny Ojcze Magistrze!

Przepraszam, że rzadko i krótko pisuję, ale wir zajęć a czasem niedomaganie fizyczne nie pozwala ująć pióro. I teraz na prędce piszę, bo numer już nieco spóźniony.

Artykuł [ 1 ] zamieściłem w "Rycerzu". Porobiłem jednak trochę poprawek, łagodząc świecko-"Rozwojowy" [ 2 ] charakter; obok bowiem prasy zbliżonej w kwestii żydowskiej do bezwzględnego faszyzmu dostaje się na łamy pism duch miłości bliźniego, a nawet nieprzyjaciół, chociażby to byli żydzi. Dalej chciałem zaznaczyć różnicę pomiędzy żydami talmudystyczno-masońskimi, a duszami które choć pochodzą z rodziców żydowskich, to jednak szukają prawdy. Tyle co do usprawiedliwienia zmian.

Paczkę z "różnościami" już otrzymałem. Był w niej też mszał bez żadnych wyjaśnień. Prosiłbym więc o takowe, bo O. Gwardian [ 3 ] przypomina sobie, że dla Halicza o takowy prosił. Z wdzięcznością jednak i tu go przyjmie. Co do pieniędzy, to prosiłbym o łaskawe uregulowanie nimi rachunku u Jabłońskiego "Światłocień" w podwórzu. Równocześnie bowiem posyłam mu 3 fotografie dla zrobienia klisz dla O. Figlewskiego [ 4 ]. Dla przesłania nadwyżki załączam czek, gdyby zaś nie wystarczyło, niech Jabłoński zaraz mi da znać, ile dopłacić.

Jedna prośba. W drodze na Kalwarię O. Magister zawadzi pewno o Przemyśl. Otóż O. Gwardian [ 5 ] tamtejszy, jak to już O. Magister sam wie - dosyć krzywym okiem patrzał na MI w Krakowie. Odkąd zaś objął Przemyśl’ nie przesłał za "Rycerza", chociaż mu się posyła regularnie 50 egz[emplarzy] (jak za Poprzednika O. Szymona) [ 6 ]. Ostatnia kwota wpłynęła 15 listopada 1922 r. Zdaje mi się, że moje dopominanie się niewiele pomoże, a wydawnictwo nie jest w stanie ponosić takiej krzywdy. Może by P[rzewielebny] O. Magister był łaskaw przy sposobności zasięgnąć języka w tej sprawie: czy "Rycerz" dochodzi? czy się rozchodzi? i jeśliby się dało, wspomniał o tym, że przecież papier i materiał wciąż drożeje.

N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 7 ] pisał mi niedawno, żeby zaczekać jeszcze nieco z O. Wenantym [ 8 ] aż się więcej materiału zbierze. Może by P[rzewielebny] O. Magister zechciał zebrać wszystko, co tyczy O. Wenantego, nawet jego kazania itd., bo słyszałem, że tam wszystko to w nieładzie leży. A gdyby się udało przy sposobności fotografię jego mogiły, to zdałaby się ona do biografii.

Moje zdrowie kuleje trochę, ale i to Wola Niepokalanej.

Braci Kleryków o modlitwę proszę za mnie, za drukarnię i całą sprawę pracy wydawniczej MI, żeby Niepokalana sama prowadziła wszystko.

Wedle listu O. Kustosza [ 9 ] wysłałem 700 nowenn do św. Antoniego i drugie tyle (do 1000) doślę. Spodziewam się, że O. Gwardian [ 10 ] też coś za to przyśle, bo przecież wydawnictwo jeszcze w zawiązku, więc tylko "z wdzięczności" trudno by było.

Z prośbą o "Memento"

br. Maksymilian

[ 1 ] Chodzi o jeden z dwóch artykułów na temat Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego: O Kościele narodowym, RN 2 (1923) 55-59, lub: Ze szkiców o tzw. "kościele narodowym", RN 2 (1923) 82-85 - obydwa podpisane: Jan Pawlak - Rycerz Niepokalanej (zob. Pisma, 947, przyp. 2).

[ 2 ] "Rozwój" - skrótowa nazwa Towarzystwa Rozwoju Życia Narodowego, po zmianie: Towarzystwa Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu, powiązanego ze skrajnie prawicowym skrzydłem Narodowej Demokracji. Organem powstałego w 1913 r. Towarzystwa był dziennik pod pierwotnym tytułem "Rozwój", potem: "Gazeta Niedzielna".

[ 3 ] O. Tomasz Wilusz.

[ 4 ] Dla o. Alfonsa Figlewskiego, z franciszkańskiej prowincji św. Antoniego w USA - por. Pisma, 67, przyp 2.

[ 5 ] O. Egidiusz Domrazek.

[ 6 ] O. Szymona Łasia.

[ 7 ] O. Alojzy Karwacki.

[ 8 ] Z biografią o. Wenantego Katarzyńca.

[ 9 ] O. Daniela Bielenia.

[ 10 ] O. Wincenty Boruń.