682a

Do Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr, zapis.

[Niepokalanów,] 21 II 1938

Do
Izby Przemysłowo-Handlowej
w Warszawie
ul. Wiejska 10

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 1936 r. donosimy uprzejmie, że na terenie naszego klasztoru w Niepokalanowie, żadnych przedsiębiorstw handlowych ani też przemysłowych nie prowadzimy.

Mamy drukarnię, która obsługuje wyłącznie wydawnictwa własne religijne, ideowe, oświatowe, nie obliczone na zysk.

Kapitału żadnego nie posiadamy, gdyż to nie zgadza się z naszym duchem zakonnym. Utrzymujemy się jedynie z dobrowolnych ofiar naszych dobrodziejów.

Jako dowód na powyższe załączamy odpis orzeczenia Ministerstwa Przemysłu i Handlu [ 1 ].

OMK [ 2 ]
(O. Maksymilian Maria Kolbe)
przełożony klasztoru

[ 1 ] Por. Pisma, 149, przyp. 1.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.