683

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 22 II 1938

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam nieco spraw. Br. Walenty [ 1 ] już przyjechał. Pisał mi jeszcze kiedyś o. Hugolin [ 2 ], bym go zabrał. Myślałem, że sprawa "przyschnie" i dlatego zwlekałem z załatwieniem i odpowiedziałem tylko, że nieco później załatwię. Gdy jednak potem o. Hugolin osobiście przed o. Florianem [ 3 ] w Warszawie nalegał, posłałem zaraz br. Wenantego [ 4 ] na tymczasowe zastępstwo. W wyniku, napisał on do mnie list z przedstawieniem racji przeciwnych i z zaznaczeniem, że i do O. Prowincjała napisał. Uważam obecnie całą sprawa za załatwioną na czysto.

Mamy kłopot z Łodzią i zdaje się, nie obejdzie się bez objęcia tamtej placówki przez naszego brata. Choć tak szkoda braci rozsyłać, bo i tu w Niepokalanowie roboty po uszy dla rozwijania MI i "Pięciolatki" [ 5 ]

Bracia Mateusz [ 6 ] i Juliusz [ 7 ] czy mogą odbyć instruktorski kurs harcerski w Poznańskiem od 6 do 16 marca?

Br. Emil [ 8 ] też się już uspokoił.

Niejaki śp. J. Kozłowski zapisał na Niepokalanów 1000 zł na odprawianie po wieczne czasy za niego Mszy św. Zdaje mi się, może najlepiej będzie z miejsca odmówić i nie przyjmować takich ciężarów?

Słuch mię doszedł, że jakoby mówiono (o. Wenanty [ 9 ]), że moje poglądy i o. Mariana [ 10 ] na sprawę dziennika są zasadniczo różne. - Ja ani o. Marian jeszcze o tym nie wiemy.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 11 ]

PS - Mówił mi br. Paweł [ 12 ] (w przejeździe), że komisarzem w Anglii jest o. Cuthbert [ 13 ] mój kolega z Kol[egium] Międzyn[arodowego] z Rzymu i że pragnąłby otrzymać kilku braci nie na stałe, ale na kilka lat. Czy mogę nawiązać z nim kontakt w sprawie wysłania kilku braci dla nauczenia się angielszczyzny, z tych co zgłosili się na misje?

[ 1 ] Br. Walenty Babiński.

[ 2 ] O. Hugolin Czyż, gwardian klasztoru OO. Franciszkanów w Gdyni.

[ 3 ] O. Florianem Koziurą.

[ 4 ] Br. Wenantego Zarzekę.

[ 5 ] Zob. Pisma, 680, przyp. 7.

[ 6 ] Br. Mateusz Spolitakiewicz.

[ 7 ] Br. Juliusz Grzybowski.

[ 8 ] Br. Emil Drzewiecki.

[ 9 ] O. Wenanty Pelc.

[ 10 ] O. Mariana Wójcika.

[ 11 ] Podpis i postscriptum własnoręczne.

[ 12 ] Br. Paweł Sieradzan.

[ 13 ] O. Cuthbert Dittmeier.