684

Do o. Anzelma Kubita [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 1 III 1938]
(PS) List do Gdyni załączony do listu do Oddziału, którego przy kontroli nie przepuściłem. I uważam, że Gdynia może dla niego nie będzie już odpowiednia duchowo.

[O.] M[aksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do niewysłanego załącznika do listu br. Walentego Babińskiego z 1 III 1938 do Oddziału MD w Gdyni; załącznika adresowanego do współpracowniczek tegoż Oddziału, gdzie br. Walenty Babiński był dotychczasowym kierownikiem.