686

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 18 III 1938

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Jeszcze dołączam słów kilka do wczorajszego listu. Brat Kamil [ 1 ] poleguje, bo mu wątroba znowu opuchła. Nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi w sprawie kształcenia dwóch braci na pilotów [ 2 ]. Obecnie ukończyli kurs teoretyczny, a od niedzieli mieliby zacząć praktyczny na szybowcach. Po czym teoretyczny motorowy i praktyczny, tj. latanie motorowe. Prosiłbym "benedictionem" na to. -W Japonii jeden z dzienników posługuje się kilkoma samolotami.

Dołączam chociaż z opóźnieniem kalkulacje z lutego.

Na razie z dostarczeniem braci na infirmarzy o tyle trudno, że na ogół zajęć sporo i taki np. br. Anzelm [ 3 ], choć zawołany infirmarz, kieruje Administracją, w której też duża bieda, zwłaszcza, że obecnie Administracja Wydawnictw została przekształcona w Administrację MI i zaczyna rozwijać akcję propagandową. Niepokalana tęgo błogosławi. Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Br. Kamil Banaszek.

[ 2 ] Zob. Pisma, 679, przyp. 3.

[ 3 ] Br. Anzelm Mazurkiewicz.