687

Do Marii Kolbe

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 13 X 1946.
Niepokalanów, 23 III 1938

Maryja

Najdroższa Mamo!

Nieczęsto piszę, bo pracy dużo, ale niech teraz przy okazji imienin [ 1 ] coś poślę.

Nasamprzód serdeczne życzenia błogosławieństwa Niepokalanej we wszystkim bez wyjątku.

Niepokalana prowadzi swój Niepokalanów poprzez silne walki i ataki [ 2 ] masonerii, ale plany ich załamują się. W sobotę mieliśmy dużą wygraną [ 3 ] w tej walce, ale nowe siły nadciągają. Poproszę o modlitwę.

Kochający

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Imieniny Marii Kolbe przypadały 25 III.

[ 2 ] Zob. Pisma, 603, przyp. 8.

[ 3 ] Trudno ustalić, o co dokładnie chodzi. Kronika Niepokalanowa dnia 19 III 1937 podaje na ten temat: "O. Gwardian z wdzięcznością ku Niepokalanej ogłasza na kolacji braciom zwycięskie odparcie wrogiego ataku na Niepokalanów i demaskowanie dalszych zakusów masonerii" - zob. EN 26 III 1938.