687a

Do o. Josepha Shelly’ego

Oryg.: brak. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Centrala Milicji Niepokalanej | OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa] (Wr.), Polska - Pologne | Konto PKO Warszawa nr 150.283. Telegramy: Rycerz - Teresin k. Soch[aczewa]. Telefon: Teresin k. Soch[aczewa] 13. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 24 III 1938

Monsieur le Rédacteur

Par la présente, nous avons l’honneur de vous envoyer, ci-joint, un petit article sur la Milice de l’Immaculée et nous vous prions de vouloir bien l’insérer dans votre journal précieux.

La Milice de l’Immaculée est une association mariale qui a pour but de réaliser la conversion de tous les pécheurs, en général schismatiques, hérétiques, païens et en particulier celle des francs-maçons, enfin elle tend à la sanctification de tous sous le patronage et par l’intercession de Marie-Immaculée.

Le 1 mai, nous allons célébrer le "Dimanche de la Milice de l’Immaculée", en abrégé "Dimache de la M.I.". Ce jour-là, où nous serons les témoins de divers manifestations communistes, où nous verrons les poings serrés ménacant Dieu et Son Église catholique - nous voudrions bien diriger des esprits vers les étendards bleus de Notre-Dame, vers les etendards de "La Milice de l’Immaculée" qui sont capables de mener ses adhérents vers un meilleur avenir...

En Vous priant de vouloir bien profiter des notices, ci-joint, sur la Milice de l’Immaculée pour votre journal’ nous vous présentons sentiments respectueux.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
Directeur de la Milice de l’Immaculée

[Adres na kopercie] P. Joseph A. Shelly CM | 100, East Price Street | Germantown, Philadelphia, Penna. | USA Ameryka

[Przekład polski]

Panie Redaktorze [ 2 ]

Mamy zaszczyt niniejszym wysłać Panu w załączeniu krótki artykuł o Rycerstwie Niepokalanej i prosić, by zechciał go Pan zamieścić w Pańskim cennym czasopiśmie.

Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem maryjnym, które ma za cel nawracanie wszystkich grzeszników, ogólnie biorąc schizmatyków, heretyków, pogan, a szczególnie masonów oraz dążyć do uświęcenia wszystkich pod opieką i za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej.

W dniu 1 maja będziemy obchodzić "Niedzielę Rycerstwa Niepokalanej", w skrócie "Niedzielę MI". W tym dniu, w którym będziemy świadkami rozmaitych obchodów komunistycznych, ujrzymy pięści wygrażające Bogu i Jego Kościołowi katolickiemu, pragnęlibyśmy skierować dusze ku błękitnym sztandarom Naszej Pani, ku sztandarom "Rycerstwa Niepokalanej", które są w stanie poprowadzić swoich członków ku lepszej przyszłości...

Prosząc Pana, by zechciał Pan wykorzystać w swoim piśmie załączone tu uwagi o Rycerstwie Niepokalanej, łączymy wyrazy szacunku

O. Maksymilian M-a Kolbe
Dyrektor Rycerstwa Niepokalanej

[ 1 ] Podpis własnoręczny.

[ 2 ] Jest to prawdopodobnie francuski przekład listu o. Maksymiliana, dokonany - być może - przez o. Mariana Wójcika, który przed planowaną na 1 maja 1938 r. "Niedzielą Rycerstwa Niepokalanej"w różnych wersjach językowych rozesłano z Niepokalanowa do redakcji czasopism maryjnych. Choć nie udało się ustalić tytułu czasopisma redagowanego przez ks. J. Shelly’ego CM, to jego przynależność do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wskazuje, że było to czasopismo poświęcone dziełu Cudownego Medalika Matki Bożej Niepokalanej.