689

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 10 IV 1938

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Przesyłam wykaz intencji mszalnych i [wykaz] kasowy za marzec. Ponieważ w myśl decyzji O. Prowincjała połowa z przychodów, mniej lub więcej określonych na kościół, wynosi 62 do 64 tysiące, możemy uważać obecny stan za zwyczajną tylko równowagę.

Braciom profesom powiedziałem o sprawie przenosinowej w myśl listu i udzieliłem napomnienia dwom zacytowanym. Co do br. Ireneusza [ 1 ], nie ma u niego żadnej racji do przemęczenia czy przepracowania. Rwie się teraz na wypoczynek do domu. Przypuszczam, że chciałby może stamtąd starać się o przyjęcie do innych zakonów, jak to stwierdziłem, że raz już nielegalnie usiłował wysłać prośbę gdzieś do Ameryki. Jak dotychczas pewne przyciśnięcie w tej całej sprawie działa na zainteresowanych otrzeźwiająco i zbawiennie.

W sprawie aktualności czy też nieaktualności studiów samolotowych [ 2 ] kazałem braciom zainteresowanym spisać racje i je załączam z prośbą o decyzję. Osobiście w bliskiej przyszłości nie widzę jeszcze dostatecznego wykorzystania aeroplanów.

U nas, dzięki Niepokalanej, wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze.

Z okazji zbliżających się świąt "Wesołego Alleluja" życzę N. O. Prowincjałowi wraz z całym Niepokalanowem i o serafickie błogosławieństwo proszę

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 3 ]

[ 1 ] Br. Ireneusza Kardacha.

[ 2 ] Zob. Pisma, 679, przyp. 3.

[ 3 ] Podpis własnoręczny.