69

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.
Grodno, 8 VIII 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

O mało nie ruszyłem, "by Ci ustnie w Nieszawie imienin powinszować. Był tu w przejeździe o. gwardian nieszawski [ 1 ] i nawet na podróż ofiarowywał się dać. Ale czasu na wycieczki mi nie staje, więc muszę się zadowolić gonieniem do Warszawy po masę drukarską i czcionki. Za dwie godziny (o 2 w nocy) pociąg rusza. Wyobrażasz sobie więc, że chyba piszę przy lampie, a zegar bije dwunastą. W sam raz tak jest. - Aha, miałem winszować. Ale czego? Wszystkim jednego i jednego tylko życzę i wciąż w kółko jedno i to samo tj. "świętości".

Ks. biskup łucko-żytomierski Dubowski [ 2 ] przesłał na "Rycerza" 100 000 Mp. jako "prenumeratę". Zewsząd Niepokalana wspomaga. Teraz o maszynie do pisania, jeszcze bardziej o linotypie marzę.

"Memento mei" [ 3 ].

Twój

O. Maksymilian

[Dopisek] Jest tu o. Florian [ 4 ] na wakacyjkach.

[Adres] Przew[ielebny] Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Nieszawa | (woj[ewództwo] warszawskie)

[Stempel pocztowy] Grodno 9 VIII 23

[Nadruk] Wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska

[ 1 ] O. Bronisław Stryczny.

[ 2 ] Bp Ignacy Dubowski.

[ 3 ] Pamiętaj o mnie.

[ 4 ] O. Florian Koziura.