69a

Do o. Bronisława Strycznego

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 267-269.
Grodno, 8 IX 1923 [ 1 ]

L[audetur] J[esus] Ch[ristus]

Carissime ac Rev[erende]

Non scriberem, nisi me P. Silvester monuisset ac rogasset pridie tui onomastici, iam iam in uno pagorum pro festo expositionis Quadraginta Horarum, profecturus. Sed eheu, nimis preocupatus (prout ipse vidisti) hodie, etsi iam postridie, mea auguria etiam nomine supranominati P. Silvestri mitto.

Quid augurem? Sanitatem? Bonos successus? Largam ac strepidosam famam? Multam scientiam ac prudentiam? - Aliqua istarum inutilia, allia (!) insuffcientia per se esse videntur. Quid igitur...? Unam, unicam solum rem i.e., ut sanctus quam maximus efficiaris. Alia omnia "in tantum in quantum" neccessaria vel utilia ad hunc finem. Hoc et hoc solum Tibi pro onomastico augurat ex corde

Tuus Confrater ec Commiles in Immacul[ata]

Maximilianus

PS - Semina quae Posnaniae per Te Immaculata quoad M.I. misit iam sat robustos dant fructus. Scribit mihi P. Georgius, qui toto corde huic rei adlaborat, se etiam librum inscriptorum paravisse, ubi iam 850 M.I. inscripti sunt, etsi non omnes adhuc pronomina sua posuere. Jam etiam canonicam erectionem (prout Romae est) satagit. Iam oraliter cum Vic[ario] Gen[erali] Cardinalis locutus est et venturus A[dmodu]m [Reverendus] P. Provincialis scriptam efficiet rogationem.

[Adres] Przewielebny Ojciec Gwardian | Ks. Bronisław Stryczny | OO. Franciszkanie | Nieszawa (w[ojewództwo] warszawskie)

[Nadruk] Wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska

[Przekład polski]

Najdroższy i Czcigodny

Nie pisałbym, gdyby mnie nie upomniał i nie poprosił o to w przeddzień Twoich imienin o. Sylwester [ 2 ] na chwilę przed swoim wyjazdem do jednej z wiosek z okazji Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa. Niestety, zbyt zajęty, jak sam widziałeś, dopiero dzisiaj, nazajutrz po Twoich imieninach wysyłam moje życzenia, również w imieniu wspomnianego o. Sylwestra.

Cóż Ci mogę życzyć? Zdrowia? Sukcesów? Szerokiej i głośnej sławy? Wielkiej wiedzy i roztropności? - Niektóre z tych spraw są nieużyteczne, inne z natury cierpią braki. Cóż zatem?... Jednej, jedynej tylko rzeczy [Ci życzę], żebyś został jak największym świętym. Wszystkich innych [dóbr życzę Ci] "o tyle, o ile" są konieczne i pożyteczne dla tego celu. Tego i tylko tego na Twoje imieniny z całego serca Ci życzy

Twój współbrat i współrycerz w Niepokalanej

Maksymilian

PS - Twój zasiew dla MI w Poznaniu przyniósł przez Niepokalaną już obfite owoce. Pisze mi o. Jerzy [ 3 ] który całym sercem pracuje dla tej sprawy, że przygotował nawet Księgę Wpisów, w której zapisano już 850 Rycerzy, choć nie wszyscy jeszcze podali swoje nazwiska. Stara się również o erekcję kanoniczną (jak to jest w Rzymie). Rozmawiał już na ten temat z Wikariuszem Generalnym kardynała i Najprzewielebniejszy Ojciec Prowincjał, gdy przybędzie, sporządzi pisemną prośbę.

[ 1 ] Datę można odczytać jako 8 bądź 4 IX.

[ 2 ] O. Sylwester Pyznar.

[ 3 ] O. Jerzy Wierdak.