694

Do br. Celestyna Moszyńskiego [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Niepokalanów, 8 V 1938

Maryja!

Drogie Dziecko,

Gdy ten list dojdzie, zapewne już i o. Gwardian [ 2 ] będzie na miejscu. Oprócz tego jesienią wybierze się do Was na stałe o. Janusz Koza [ 3 ], dusza Niepokalanej całkiem oddana, którego przyjąłem owego czasu w Niepokalanowie [ 4 ]. Nakłoniłem też N[ajprzewielebniejszego] O. Prowincjała [ 5 ], żeby w tym roku jeszcze osobiście przeprowadził wizytację w Mugenzai no Sono i tak zapoznał się na miejscu z potrzebami i bolączkami Waszymi. Sądzę więc, że sporo z wyłuszczonych w liście trudności się polikwiduje i Mugenzai no Sono z nową energią w tym roku ruszy naprzód.

Co do przesłanych braci [ 6 ], jak widzisz, wysyłam obecnie tylko tych, którzy mogą stać się w przyszłości wychowawcami braci tubylców, tak zakonnościowo, jak i technicznie. Być może, że przedtem nie zawsze to się udawało.

Jak tam zdrowie? Staraj się dużo jeść, możliwie unikać tłuszczów, pogrubieć jeszcze bardziej, chociażby nawet tak jak św. Tomasz, którego wołem nazywali. Dla Niepokalanej wszelkie środki byle godziwe, a ten środek podobno na twe niedomagania ma być dość skuteczny. Oprócz tego nie skracać snu, po południu się przedrzemać, a już niczym się nie przejmować ani trapić, ani gryźć, ale wszystkie troski i kłopoty, chociażby najbardziej zawiłe, Niepokalanej od samego początku oddać i zawierzyć, że Ona je na większe dobro obróci. Za 100 lat, a chyba i wcześniej już będzie po wszystkich kłopotach. Wykorzystujmy więc te trochę krzyżyków, bo po śmierci to już nie można dawać dowodów miłości cierpieniem.

Za rok ma być podział prowincji [ 7 ] i w związku z tym i sprawa Niepokalanowa, który przecież nie może się ograniczyć tylko do jakiejś części Polski, musi być jakoś prawnie załatwiona. Módlcie się do Niepokalanej, aby tę sprawę wedle swej myśli przeprowadziła.

Serdeczne pozdrowienia br. seniorowi Zenonowi [ 8 ], br. podseniorowi Sewerynowi [ 9 ] i innym wszystkim braciom coraz bardziej "pod" i "pod". Oczywiście zen kokoro de Nipponjin no kyodai ni mo yoroshiku [ 10 ]

br. M[aksymilian M-a] K[olbe] [ 11 ]

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga sekretarza św. Maksymiliana, br. Kamila Banaszka: "Br. Celestyn Moszyński".

[ 2 ] O. Samuel Rosenbaiger.

[ 3 ] Zob. Pisma, 693.

[ 4 ] Zob. Pisma, 866, K, notatka z 22 VIII 1929.

[ 5 ] O. Anzelm Kubit.

[ 6 ] Zob. Pisma, 629, przyp. 6

[ 7 ] Zob. Pisma, 692, przyp. 6.

[ 8 ] Br. Zenonowi Żebrowskiemu.

[ 9 ] Br. Sewerynowi Dagisowi.

[ 10 ] Z całego serca pozdrawiam też i Braci Japończyków.

[ 11 ] Inicjały własnoręczne.