695

Do Mugenzai no Sono [ 1 ]

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.
[Niepokalanów, 3 VI 1938]

PS - Brakuje nam tu czasu i dlatego nie tak obficie cię piszę. Obecnie po powrocie o. Gwardiana [ 2 ] zapewne nowy impuls życia wstąpił w Mugenzai no Sono. Niech Niepokalana wszystkim kieruje. Spodziewam się, że jak tylko (za 2 lata) zaczną się święcić nasi byli interniści [ 3 ], rozpoczniemy większy rozwój na cały świat. Obecnie módlmy się.

br. Maksymilian

[ 1 ] Dopisek do listu br. Cypriana Grodzkiego z 3 VI 1938 do współbraci w Mugenzai no Sono.

[ 2 ] Zob. Pisma, 629, przyp. 4, oraz 692.

[ 3 ] Zob. Pisma, 637b, przyp. 3.