696

Do br. Henryka Borodzieja

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 9 VI 1938

Maryja

Drogie Dziecko!

Komunię św. możesz przyjmować zawsze nie licząc się z niczym, kochaj Niepokalaną, a Ona nie dopuści nawet do mniejszego, ale zupełnie świadomego upadku. Wspomagajcie się nawzajem modlitwą, dobrą radą i czułą, serdeczną a ofiarną wzajemną miłością w Niepokalanej.

I za mnie też czasem się pomódl

br. Maksymilian M-a Kolbe