697

Do Atanazego Wilińskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 21 VI 1938

Maryja!

Drogie Dziecko,

Za list Twój z dnia 17 bm. odpowiadam wedle pytań:

1. Zwolnienie z jednego zakonu przed ślubami wiecznymi nie przesądza sprawy przyjęcia do innego zakonu.

2. Przeszkoda, to jest oznaki niewystarczające powołania do jednego zakonu, też nie jest tym samym przeszkodą wstąpienia gdzie indziej.

3. Zaświadczenie już zostało wydane.

4. Trudno określić z pewnością, czy kto ma na ogół zdolność do życia zakonnego. Można jednak o tym wnosić z wewnętrznego przekonania, że posłuszeństwo zakonne jest naprawdę wolą Bożą i z ukochania tego posłuszeństwa w życiu praktycznym. Podobnie i wysokie cenienie sobie i szczere pragnienie praktykowania dwóch następnych ślubów może poświadczyć na ogół o zakonnym powołaniu.

5. Uważałbym, że lepiej będzie w obecnym stanie wykorzystać to wszystko, co się uzyskało duchowo w zakonie, już w życiu świeckim, gdyż trudno zapewnić, że znowu po dłuższym okresie próbnym podobna odmowa się nie powtórzy.

Rzeczy były wysłane do Turka i po zwrocie i otrzymaniu adresu w liście natychmiast skierowane [zostały] na Łódź [ 1 ].

Nie ustawaj tylko miłować Niepokalanej i dusz [a] bliźnich do Jej miłości zapalać, a Ona przeprowadzi Cię szczęśliwie poprzez życie.

Polecam Niepokalanej.

O. M[aksymilian] K[olbe]

[Adres] Atanazy Wiliński | Łódź | Prusa 19

[ 1 ] Odtąd rękopis.