70

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.
Grodno, 24 IX 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Roboty po uszy, ale niech i co napiszę. Zapewne Twoje numery do Nieszawy powędrowały, więc teraz ślę i adres zmieniam [ 1 ].

Za artykuły "Bóg zapłać". Jeden już miał wejść do październikowego, ale zostawiłem do listopada [ 2 ].

Prosiłem w jednym z numerów, by hurtownicy zwrócili nie sprzedane "kwietnie" i "marce". Wkrótce potem otrzymuję ze Lwowa paczkę z numerami owiniętą - o zgrozo - w najnowszą kartę reklamowca!! Bądź tak dobry i powiedz temu, kto to "popełnił", że owe kartki posyła się, nie jako papier pakowy, ale dla wywieszenia na drzwiach, murach itd.

Czy o. Bonawentura też uczy [ 3 ]?

"Memento!"

Twój brat

fr. Maksymilian

[PS] Może byś się wywiedział od o. gwardiana [ 4 ], jaki jest adres do o. Figlewskiego w Ameryce? Gdzie mamy posłać broszurę jego po wydrukowaniu? Jaki adres do o. Fudzińskiego w Amryce? I chociażby przez mającego tu zawitać o. Kornelego to donieś.

[Adres] Przew[ielebny] Ojciec | Ks. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] [...] [ 5 ] 25 IX 23

[Nadruk] Wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska

[ 1 ] W drugiej połowie sierpnia 1923 r. o. Alfons został przeniesiony do Lwowa na profesora j. polskiego (później i matematyki) w Małym Seminarium OO. Franciszkanów.

[ 2 ] W listopadowym numerze RN z 1923 r. znajdują się dwa artykuły podpisane A[lfons] K[olbe]: Czy jest szczęście na świecie i Bolączka; odkładany był raczej ten pierwszy.

[ 3 ] O. Bonawentura Podhorodecki w latach 1924-1929 uczył j. łacińskiego w Małym Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie.

[ 4 ] O. Zygmunta Tomczykowskiego.

[ 5 ] Miejscowość na stemplu pocztowym nieczytelna.