70a

Do o. Alojzego Karwackiego [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 269-270.

[Grodno, 23 X 1923]

Stan Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej"
w [dniu] 22 października 1923 r.

Dochód od 1 I 1923 do 22 X [ 2 ] 192343 963 075 mp
Rozchód [od 1 I 1923 do 22 X 1923]41 149 956 [mp]
2 813 119 [mp]
Niedobór z 1922 roku2 443 855 [mp]
Pozostaje369 264 [mp]

Długów pieniężnych nie ma; pozostaje tylko zobowiązanie wydrukowania 12 arkuszy dla SS. Marianek [ 3 ]. Osobny na to papier już jest.

Ważniejsze rzeczy w wydawnictwie:

1) Maszyna drukarska wartości 1 500 000 mp w dniu kupna

2) Maszyna do szycia drutem wartości 1 000 000 mp w dniu kupna

3) Maszyna do krajania papieru wartości 4 300 000 mp w dniu kupna

4) Czcionki i materiał drukarski wartości 5 000 000 mp w dniu kupna

5) Papier (6 bel drukowego rot.,

1 bela okładkowego,

1 bela kartonu) wartości 10 000 000 mp w dniu kupna

6) Farba druk. wartości 400 000 mp w dniu kupna

7) Szafka dla zecerni wartości 280 000 mp w dniu zrobienia

8) 2 regały dodano do maszyny drukarskiej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Rachunek sporządzony przez św. Maksymiliana dla prowincjała o. Alojzego Karwackiego.

[ 2 ] W oryginale: 22 XI, co jest oczywistą pomyłką w świetle treści nagłówka.

[ 3 ] SS. Franciszkanki Rodziny Maryi - zob. Pisma, 51, przyp. 10, oraz 67.