701

Do księcia Jana Druckiego Lubeckiego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin. k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 29 VII 1938

Maryja

Jaśnie Wielmożny Książę - Panie!

Czy mógłbym poprosić, by Książę Pan zechciał skorzystać z małego auta w drodze powrotnej do Warszawy. Kalkuluje się ono nawet taniej niż przejazd koleją. Kiedy mógłby brat szofer podjechać do pałacu? Posłaniec czeka na odpowiedź [ 1 ].

Bardzo przepraszam za natrętność.

Z głęboką wdzięcznością

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres na kopercie] Jaśnie Wielmożny | Książę Pan | Jan Drucki-Lubecki | w Teresinie | - przez grzeczność -

[ 1 ] Odpowiedź księcia brzmiała:

Drogi Ojcze

Przepraszam, że odpisuję na tym samym papierze i że czynię to ołówkiem, ale tu w pałacu nie mam nic pod ręką innego.

Bardzo dziękuję za pamięć i propozycję skorzystania z auta, ale mam już bilet powrotny do Warszawy i pojadę koleją. Do Niepokalanowa dziś nie będę mógł wstąpić, gdyż czasu mieć nie będę. Może uda mi się następnym razem to zrobić. Bardzo jestem obecnie zajęty, mam dużo pracy, terminów i na razie ogromny brak pieniędzy, więc dosyć się muszę kręcić i męczyć, by jakoś tymczasem pchać robotę dalej.

Ściskam Ojca Kochanego serdecznie i proszę o pamięć w modlitwach.

J. D. Lubecki