702

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 31 VII 1938

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Przesyłam nieco spraw.

O. Pius [ 1 ] wybrał się już na wakacje do Halicza. A może by mu podarować w tym roku egzamin, bo tęgo się zmachał w pracy i na zdrowiu też niezbyt silny?

Czy można już postarać się, by bracia mieszkali raczej w Łodzi, niż w klasztorze łagiewnickim? Już drugi list otrzymany od innego znowu brata, o szkodliwej dla zakonności atmosferze w klasztorze załączam.

Br. Ireneusz [ 2 ] przysłał mi znów liścik o wyjazd do domu. Miał już wakacje dwutygodniowe jak inni bracia; więc nie widzę racji do wyjazdu. List załączam.

Pisze mi o. Remigiusz [ 3 ] z Halicza, żeby mu przysłać br. Jerzego Dudka przynajmniej do zimy. Byłoby to dosyć ciężko, gdyż jest on poważniejszą siłą w maszynie niepokalanowskiej. Czy można by raczej posłać br. Ambrożego Rachwała, albo z tych co świeżo pojutrze złożą profesję: br. Mariana Andrzejczaka albo br. Antoniego Bohdanowicza? - wszyscy z Prowincji.

Na wakacjach w Kosowie [ 4 ] bawi też już o. Urban [ 5 ], a o. Florian [ 6 ] wybiera się po poprowadzeniu pielgrzymki braci do Częstochowy i Krakowa w dzień 6 sierpnia [ 7 ].

Dzięki Niepokalanej u nas wszystko dobrze. O. Marian [ 8 ] z braćmi powrócił także z Francji [ 9 ].

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo.

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 10 ]

PS - Poproszę o zwrot załączników.

[ 1 ] Bł. Pius Bartosik.

[ 2 ] Br. Ireneusz Kardach.

[ 3 ] O. Remigiusz Wójcik.

[ 4 ] Placówka franciszkańska w Kosowie otwarta została 28 VII 1938.

[ 5 ] O. Urban Cieślak.

[ 6 ] O. Florian Koziura.

[ 7 ] Kronika Niepokalanowa zauważa: "Pierwsza w dziejach Niepokalanowa pielgrzymka i to w dość pokaźnej liczbie, bo 232 braci, na czele z o. Florianem na Jasną Górę i do Krakowa" - EN 13 VIII 1938.

[ 8 ] O. Marian Wójcik.

[ 9 ] Kronika klasztorna pod datą 30 VII 1938 notuje: "Wrócili z Francji o. red. Marian i dwaj bracia: Łukasz [Kuźba] i Felicjan [Tomiak]. [...] O. red. wziął udział w Międzynarodowym Kongresie Mariańskim w Boulogne. Na Kongresie był również obecny kardynał Lyonu ks. Gerlier, który swego czasu jeszcze jako bp lurdzki gościł w Niepokalanowie. Audiencja o. redaktora u J. Em. ks. kardynała wypadła nadzwyczaj serdecznie. «Przyjeżdżajcie do mojej diecezji i to jak najprędzej» - powiedział J. Eminencja" - zob. EN 6 VIII 1938.

[ 10 ] Podpis i postscriptum własnoręczne.