703

Do brata o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 1 VIII 1938

Maryja

Drogie Dziecko!

Ucieszyłem się Twym listem. Niech Niepokalana sama kieruje, jak uważa. Nie piszę dużo, bo stół nie oczyszczony z papierów.

Polecam Niepokalanej i za mnie czasem się pomódl - dobrze?

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Adresat przebywał poza Niepokalanowem.