71

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zspis.

Grodno, 8 XI 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Niedawno wysłałem kartkę [ 1 ], a już drugą ślę i to:

1) By odpowiedzieć o. Innocentemu [ 2 ], że niestety nut właśnie z braku nutowych czcionek jeszcze nie możemy [drukować].

2) Szykuję teraz reklamę "Rycerza" dla Ameryki. Może byś się zakręcił około o. gwardiana Zygmunta [ 3 ] i o. Stanisława Czeluśniaka (jeżeli tam jest) i wydostał od nich jak największą ilość adresów do tamtejszych księży proboszczów i nieproboszczów, franciszkanów i niefranciszkanów i do jak najwięcej osób świeckich, a ja im odpowiednie prześle druki: proboszczom pliki kartek do rozdania parafianom, a świeckim uprzejme zaproszenia do zamówienia "Rycerza".

3) Na artykuł wstępny oczekuję, bo już zaczynany "Rycerza", by i do Ameryki na czas zaszedł. Gdyby go się zrobić nie dało, to prosiłbym o zawiadomienie [ 4 ].

4) I od o. Zygmunta oczekuję odpowiedzi. Pomyliłem się bowiem w rachunkach i cenę znaczków na wysyłkę podałem 2 razy niższą. Dlatego zaledwie 27 paczek wysłałem, choć wszystko opakowane. Teraz zaś znów o 100 proc. poczta się podniosła, więc 23 x 160 000 = 3 680 000 mp. Albo od o. Figlewskiego poproszę 2-3 dolary i cały kram.

5) Powiedz o. Kornelemu, że i od niego czekam wieści [ 5 ].

Twój

br. Maksymilian

[Adres] Wielebny Ksiądz | O. Alfons M-a Kolbe| O. Franciszkanie | Lwów

[Nadruk] Wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Grodno - Polska

[ 1 ] Kartka pocztowa nie zachowała się.

[ 2 ] Bł. Innocenty Guz był nauczycielem śpiewu na nowicjacie we Lwowie.

[ 3 ] O. Zygmunta Tomczykowskiego.

[ 4 ] "Nie odpisywałem, bon ani adresów, ani artykułu, pożądanego posłać Ci nie mógł, jako i teraz nie mogę" - wyznaje z żalem o. Alfons (Lwów, 21 XI 1923). Jednocześnie radzi dla potrzeb czytelników z kraju i za granicy wprowadzić w RN kronikę krajową ciągłą z pominięciem wydarzeń ze świata.

[ 5 ] O. Kornel Czupryk był inicjatorem ruchu w zakonie dążącego do podniesieniu ducha zakonnego, m.in. przez przygotowanie nowych konstytucji zakonnych i przez podniesienie studiów w zakonie (Notatki o MI o. Alfonsa, 55-56). Św. Maksymilian był tym żywo zainteresowany i mocno popierał dążenie do reformy zakonu. Wspólnie z o. K. Czuprykiem ułożył program odnowy Zakonu - zob. Pisma, 950.