72

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.
Grodno, 22 XI 1923

Pochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

W sprawie naszego bezimiennego na razie kółka piszę [ 1 ]. Gdy o. Korneli tu był, przewidywało się na Niepokalane Poczęcie wybory przewodniczącego w naszym kółku. Otóż obecnie o. Korneli robi wzmiankę w liście do mnie, by ewentualnie zaproponować o. Henrykowi, aby pokierował sprawą.

Mnie się zdaje, że sprawa ta pójdzie po prostszej może linii i raźniej naprzód, jeżeli ten, którego naprzód Matka Boża do tego tchnęła, weźmie sprawę w swoje ręce tj. sam o. Korneli. Tym bardziej, że należących do kółka jest was tam sporo, bo 5 aż, więc łatwiej możecie zadecydować i omawiać różne sprawy i, będąc pod bokiem O. Prowincjała, skuteczniej wpływać na bieg wypadków. Będzie łatwiej i prędzej.

Chyba że inne jakie powody stoją na przeszkodzie. Porozum się w tej sprawie z członkami koła we Lwowie (bez o. Kornelego, bo by protestował "ex humilitate" [ 2 ]) i daj mi co prędzej znać. Mówię co prędzej, bo święto Niepokalanego Poczęcia się zbliża, a chciałbym, by na ten dzień sprawa "budowy" koła była skończona. Oczywiści można będzie wybrać na rok i na drugie Niepokalane Poczęcie znowu się wybierze, więc nie będzie miał on powodu za dużo się wymawiać.

Jeżeli lwowscy stowarzyszeni są za tym, to zaraz zrobimy wybory i choćbyście tylko wy we Lwowie za nim głosowali i ja swój głos dodam i będzie miał 5 głosów na 9 [ 3 ].

Przede wszystkim jednak poleć gorąco całą sprawę Niepokalanej zanim [to], co napisałem, zrobisz i niech i oni się pomodlą do Niej, by sama raczyła wszystkim kierować.

Twój brat

Maksymilian

[PS ] Na odpowiedź czekam [ 4 ].

PS - Można by zrobić w ten sposób: każdy prześle swój głos do Lwowa na ręce tego, kto go powiadomił o sprawie (by nie raziło, że za dużo do jednego). Wy sobie spomiędzy siebie możecie wybrać ze trzech, którzy otworzą pozaklejane głosy i obwieszczą wszystkim członkom wynik.

Może inny sposób będzie lepszy?

PS - Do o. Czesława też napisałem.

PS - Zresztą o. Kornelemu opiszę o wszystkim po otrzymaniu od Ciebie odpowiedzi, czy lwowscy życzą sobie tego, co proponuję w liście.

PS - W tych dniach będę w Warszawie i pogadam z o. Norbertem; czyby i z o. Peregrynem??

[Adres na kopercie] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] Grodno 22 XI 23

[ 1 ] Zob. Pisma, 71, przyp. 5.

[ 2 ] Z pokory.

[ 3 ] Myśl reformy zakonu popierali: we Lwowie ojcowie Kornel Czupryk, bł. Innocenty Guz, Samuel Rosenbaiger, Bonawentura Podhorodecki, Alfons Kolbe; w Warszawie ojcowie Florian Koziura i Norbert Uljasz; w Wilnie o. Hugolin Czyż; w Nieszawie o. Bronisław Stryczny; w Poznaniu o. Jerzy Wierdak;w Kaliszu o. Dominik Bednarz; w Krakowie o. Czesław Kellar. Sympatyzował z ruchem też o. Anzelm Kubit - zob. Notatki o MI, 56, o. Alfonsa Kolbego. Z treści niniejszego listu św. Maksymiliana wynika, że do tej liczby należy jeszcze dodać o. Henryka Górczanego.

[ 4 ] O. Alfons Kolbe odpowiedział 9 XII 1923.