710

Do br. Felicissimusa Sztyka [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, sierpień 1938] [ 2 ]

Maryja

Drogie Dziecko!

Ci, co Niepokalaną prawdziwie kochają, to Ją i czczą, i wielbią, ale są i tacy, co Ją sobie lekceważą i Jej Woli pełnić nie mają chęci. Tym trzeba przypominać, kim Ona a kim oni, aby uznanie prawdy, pokora, dopomogły im do zbliżenia się Jej do nich i ich do Niej.

[O.] M[aksymilian]

[Dopisek] Kochaj Niepokalaną jak dotąd swobodnie, coraz czulej i swobodniej. - Za modlitwy niech Niepokalana Ci wynagrodzi.

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga na odwrocie karty: "Br. Felicissimus / O. M."

[ 2 ] Data przyjęta na podstawie oświadczenia adresata.