712

Do br. Filoteusza Muchy

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88 - Druk.: fragment "Gość Niedzielny" 26 (1957) 204.

Niepokalanów, 28 IX 1938

Maryja

Drogie Dziecko

Nie trap się kłopotami duchowymi, bo bez walki nie ma zwycięstwa i nagrody, ale nie trać pokoju. Spokojnie polecaj się Niepokalanej i staraj się zająć myśl czymś innym, choćby obojętnym jak np. liczenie gwoździ w ścianie czy coś podobne. - Dużo pokoju i pogody ducha.

Co do wyjazdu do domu, to jak tylko lekarz uzna to za możliwe, to można będzie to zrobić. Br. Witold [ 1 ] mówił, że jeszcze kilka odm [ 2 ] potrzeba. Z początkiem więc października chyba będzie można.

Serdeczne pozdrowienia też br. Cyrylowi [ 3 ].

Jak będę mógł, to Was obydwóch odwiedzę.

Niech Wam, Drogie Dzieci, Niepokalana błogosławi.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres na kopercie] Czcigodny Brat | Br. Filoteusz M-a | Świder | Dom Zdrowia

[Stempel pocztowy] Teresin k[oło] Sochaczewa 28 IX 38

[Nadruk na kopercie] Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa], stacja kol[ejowa] Szymanów

[ 1 ] Br. Witold Garło.

[ 2 ] Odma - zabieg medyczny stosowany ówcześnie przy leczeniu gruźlicy płuc.

[ 3 ] Br. Cyrylowi Zarębie.