713

Do o. Mieczysława Mirochny

Oryg.: ms, częściowo rkps, Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 29 IX 1938

Maryja!

Drogie Dziecko!

Jeszcze kilka słów posyłam za ostatnim listem [ 1 ].

Co do wynalazku, to ze swej strony nie wydawajcie ani sena, chociażby inżynier Strzelecki Was o to prosił, bo on wraz z drugim adwokatem zrobili sobie spółkę, wyciągnęli głupiego br. Floriana z klasztoru i spodziewają się nazbijać sobie pieniędzy [ 2 ].

O. Janusz z br. Wiktorem już 20 października wyjadą włoskim okrętem "Victoria", o ile tylko da się na czas przygotować papiery [ 3 ]. Jeszcze zawiadomimy.

Ekstra dla internatu udało nam się uzyskać pozwolenie na przewóz 4.500 zł w trzech miesięcznych ratach, co do zwyczajnej wysyłki będzie dołączane. Nie jest to wszystko, o co prosiliśmy, ale w obecnych warunkach jest to duża przychylność ze strony władz.

Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jakiś osobny "Rycerz" dla pogan wychodził, ale zdaje mi się, że w obecnych warunkach i przy obecnych siłach, lepiej może będzie powrócić do dawnego podziału na część ogólną, dla katolików i dla dzieci. Z czasem będzie można więcej zrobić. Dobrze by też było nie ustawać w propagandzie "Rycerza" japońskiego wszelkimi godziwymi środkami, w myśl dyplomika. Chociaż i to prawda, że tam, gdzie nikt na pewno nie korzysta, nie ma celu wysyłać.

Obecnie myślimy o radiu nadawczym, chociażby o słabej sile. Jeżeli Niepokalana zechce, to próbny aparat zacznie funkcjonować na Niepokalane Poczęcie, a od pierwszego stycznia może i na dobre ruszy. Będzie to stacja krótkofalowa, którą jednak przy dobrych warunkach i selektywnym aparacie - i w Mugenzai no Sono będzie słychać [ 4 ].

W dzień św. O. Franciszka obchodzimy 50-lecie kapłaństwa o. definitora Szymona Łasia.

Na razie tylko tyle.

[br. Maksymilian M-a Kolbe]

[PS] [ 5 ] Kiedy się zobaczymy? Kiedy Niepokalana zechce, czy tu na ziemi (co jest też prawdopodobne), czy u Jej stóp po śmierci.

Serdeczne pozdrowienia o. Gwardianowi [ 6 ], o. Gracjanowi [ 7 ], wszystkim kyodai [ 8 ] i braciom i internistom.

Wasz w Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 711.

[ 2 ] Zob. Pisma, 705.

[ 3 ] Zob. Pisma, 711, przyp. 1.

[ 4 ] Zob. Pisma, 711, przyp. 3

[ 5 ] Postscriptum stanowi rękopis.

[ 6 ] O. Samuelowi Rosenbaigerowi.

[ 7 ] O. Gracjanowi Kołodziejczykowi.

[ 8 ] "Kyodai" - braciom.