714

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 29 IX 1938

Maryja

Kochana Mamo!

Śp. Jan Ogrodziński już zapisany do Związku Mszalnego.

W Krakowie w tej chwili nie mam okazji być, ale w przeciągu miesiąca myślę, że się sprawy dla Prowincjałatu uzbierają. Obecnie na dzień św. O. Franciszka N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał wybiera się sam do Niepokalanowa na 50-lecie kapłaństwa jednego z naszych ojców [ 1 ], to i sprawy pozałatwia.

W Grodnie byłem nie tak dawno przez kilka godzin. Dowiedziałem się, że Franuś jest intendentem w Szpitalu Miejskim. Udałem się tam, ale go nie zastałem. Pisała też Irka, żeby Franusiowi "Rycerza" posyłać, że go ojciec matki odnalazł i że jest właśnie tym intendentem. Pisała do Administracji "Rycerza".

Mieliśmy niedawno pogrzeb jednego z ojców [ 2 ].

Kończę z prośbą o modlitwę, bym nie dał rady bruździć Niepokalanej.

Wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Wszystkim Przew[ielebnym] Matkom serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę.

[ 1 ] O. Szymona Łasia - zob. Pisma, 713.

[ 2 ] O. Piotr Wanatowicz zmarł 21 IX 1938 w Niepokalanowie i został pochowany 23 IX 1938 na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach.