715

Do br. Karola Boromeusza Marchewicza

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis.
Niepokalanów, 7 X 1938

Maryja!

Drogie Dziecko!

Przyjmuję do wiadomości pierwsze zgłoszenie na misje.

Po profesji solemnej je ponowić.

Niech Ci Niepokalana błogosławi.

O. M[aksymilian M-a Kolbe]