716

Do o. Mieczysława Mirochny

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis, List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 17 X 1938

Maryja!

Drogie Dziecko!

Niech Niepokalana hojnie wynagrodzi wszystkim Wam podpisanym na liście za modlitwy za mnie, bo bardzo mi potrzebne, bym wolę Niepokalanej dobrze wypełnił. Wczoraj wieczorem powróciłem z rekolekcji ośmiodniowych, które odprawiłem sobie u Sióstr Rodziny Maryi w Szczęsnówku [ 1 ].

Dzięki Niepokalanej, że tyle młodych dusz uczy się przez Niepokalaną do Przenajśw[iętszego] Serca Jezusowego zdążać, by potem i innych tą złotą drogą poprowadzić.

Biała drabina, którą widział św. O. Franciszek, jest tej drogi wyraźną wskazówką [ 2 ].

Cieszę się, że list jest spokojniejszy, nie widać umartwienia. Rzeczywiście, im więcej oddamy się Opatrzności Bożej przez Niepokalaną, tym lepiej. Oczywiście, że trzeba i starać się, i zabiegać, ale wykonanie zostawmy Jej samej. Ona potrafi nawet cuda działać, gdyby to było potrzebne.

A Seminarium czy się już buduje?

Mina san ni yoroshiku [ 3 ].

Nie wiem, czy doszła do Mugenzai no Sono wieść, że i o. Donat wybiera się razem z o. Januszem [ 4 ]

Polecam czułej opiece Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 715a, przyp. 2.

[ 2 ] Zob. Pisma, 411, przyp. 1.

[ 3 ] Wszystkich pozdrawiam.

[ 4 ] Zob. Pisma, 711, przyp. 1.