719

Do br. Filoteusza Muchy

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów. | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Druk.: fragment "Gość Niedzielny" 26 (1957) 204.

Niepokalanów, 29 X 1938

Maryja!

Drogie Dziecko!

Co do ułomności swoich nie trap się nigdy, ale oddaj je także Niepokalanej bezgranicznie, by sama na większe dobro je obróciła.

Na miesiąc przyszły weźmiesz sobie za cel pozwolić się we wszystkim Niepokalanej prowadzić, przyjmować wszystko, co Ona ześle, i być zawsze pogodnym, bo tak przystało na dziecko Niepokalanej.

Polecenia lekarza dokładnie spełniaj, bo to też Wola Niepokalanej, byśmy ze swej strony starali się o zdrowie, aby dla Niej móc coraz więcej działać.

I za mnie czasem się pomódl, bym Niepokalanej coraz wierniej służył.

Serdeczne pozdrowienie i dla br. Cyryla.

Niech Wam Niepokalana błogosławi.

W Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres na kopercie] Czcigodny Brat | br. Filoteusz M-a Mucha | Świder | Majowa 12 | Dom Zdrowia

[Stempel pocztowy] Teresin k. Sochaczewa 29 X 38

[Nadruk na kopercie] Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów

[ 1 ] Por. Pisma, 712.

[ 2 ] Br. Cyryla Zaręby.