Maksymilian Maria Kolbe ℐ Pisma

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Jedna karta jednostr.zapis. - Fotokop.: AN. - Druk.: "Nasza Przeszłość" 1985 t. 63, 282.

Do adresata o nie ustalonym nazwisku

blue line

Niepokalanów, 30 X 1938

L.dz. 521 SK-38

Przewielebny Księże Rektorze

W odpowiedzi na list w sprawie Stanisława Nowaka, donoszę uprzejmie, że przebywał on w naszym Zakonie od 5 kwietnia 1933 roku do dnia 23 maja 1935 r.

W czasie swego pobytu zachowywał się bardzo dobrze, jednak pod koniec nowicjatu, ze względu na ówczesny stan zdrowia otrzymał poradę opuszczenia klasztoru.

Innych przeszkód nie miał.

Łącząc wyrazy szacunku polecam się łaskawym modłom

O. Maksymilian Ma Kolbe
przełożony klasztoru