73

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Grodno, 12 XII 1923

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie,

Więcby mój list, do którego włożyłem też wszystkie przesłane mi przez o. Kornelego listy, zaginął?! - Tam też donosiłem, że i 2 dolary otrzymałem i "decreta placent" [ 1 ] itd. - Wysłałem go w początkach grudnia... O ile pomnę, w tym też liście, stosując się do życzenia o. Kornelego wyrażonego mi kiedyś w liście, przesłałem znowu dwie intencje dantis (otrzymałem je od o. Norberta za 1 000 000 i 850 000 [Mp.] w Warszawie i zaraz obróciłem pieniądze w papier drukarskie. Prosiłem też tam o zawiadomienie, gdyby o. Korneli nie mógł ich na "Rycerza" przyjąć. Aha, pisałem tam jeszcze, że mówiłem z o. Norbertem i ten jest z nami. No i - nie pomnę już wszystkiego.

Co zaś do ostatniego listu, niech Niepokalana nagrodzi za pomoc finansową [ 2 ]. Teraz jedna belka papieru kosztuje już do 30 milionów [Mp.], a noże i drożej. A "Przegląd [Graficzny i] Papierniczy" [ 3 ] zapowiada grubą podwyżkę cen papieru i równocześnie przewiduje upadek wielu czasopism - ale w Niepokalanej nadzieja.

I mnie się zdaje, że sprawa konstytucji dostosowanych do kodeksu i obecnego czasu jest rzeczą najważniejszą, bo te "dobrze zrobione" uregulują resztę [ 4 ]. Następnie uważam sprawę ubóstwa za bardzo piekącą, bo właściwie folwarki chyba nam niewiele pomagają.

Kończę, bo na pocztę spieszno.

Co do proboszcza o. Wenantego [ 5 ], to już mu pisałem i otrzymałem od niego obszerny i piękny list jeszcze w Krakowie; posłałem go z innymi dokumentami O. Prowincjałowi [ 6 ]. - Słusznie też zauważył (czy nie o. Florian [ 7 ]), że właśnie otoczenie o. Wenantego - nowicjusze zaczynają odrodzenie [ 8 ].

Przepraszam, że tak bazgrzę, ale może później spokojniej napiszę.

Z prośbą o modlitwę, bym Niepokalanej nie przeszkadzał i dobrze współdziałał z Wami

Twój brat

Maksymilian

PS - W tamtym liście podałem też szereg adresów do naszych gorliwych ojców miłujących oberwę.

Jeżeli więc dotąd ten list nie doszedł, to ponownie podam te adresy.

PS - Ale rękopisu, zapowiedzianego na kopercie nie było w środku [ 9 ].

[Adres na kopercie] Przewielebny Ksiądz | O. Alfons Kolbe | OO. Franciszkanie | Lwów

[Stempel pocztowy] Grodno 12 XII 23

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] W zaginionym liście św. Maksymilian wyraził swą zgodę na program odnowienia zakonu, wysunięty przez o. Kornela Czupryka - "uchwały przyjęto". Por. Pisma, 72.

[ 2 ] Pomoc finansowa płynęła z kwesty w kościele OO. Franciszkanów we Lwowie w ostatnim dniu nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia i od osób prywatnych (list o. Alfonsa z 9 XII 1923).

[ 3 ] "Przegląd Graficzny i Papierniczy" - tygodnik poświęcony sprawom przemysłu graficznego, księgarskiego, introligatorskiego i przyborów biurowych. Organ urzędowy Związku Organizacji Przemysłu Graficznego w Polsce. Wychodził w Poznaniu w latach 1920-1935.

[ 4 ] Koło, dążące do odrodzenia zakonu, do którego należał św. Maksymilian (por. Pisma, 72), na pierwszym miejscu swego programu stawiało ułożenie nowych konstytucji, które miały być dostosowane do nowego wówczas Kodeksu Prawa Kanonicznego, a także bardziej odpowiadać duchowi św. Franciszka i potrzebom bieżącego apostolstwa.

[ 5 ] Proboszczem w Kamionce Strumiłłowej, rodzinnej parafii o. Wenantego Katarzyńca, był ks. Jan Czyrek.

[ 6 ] O. Alojzemu Karwackiemu.

[ 7 ] O. Florian Koziura.

[ 8 ] W nowicjacie pod kierownictwem o. Wenantego byli ojcowie: Dominik Bednarz, Alfons Kolbe, Bonawentura Podhorodecki, Samuel Rosenbaiger, Norbert Uljasz, Jerzy Wierdak.

[ 9 ] Zdanie napisane na zewnętrznej stronie koperty.