723a

Do księży redaktorów czasopism katolickich [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Centrala Milicji Niepokalanej | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa. Polska - Pologne | Telefony: Błonie 88, wewnętrzny 02, lub Teresin k[oło] Soch[aczewa] nr 13. Konto PKO nr 150.283.

Niepokalanów, [przed grudniem] 1938

L[audetur] J[esus] Ch[ristus] - Maria!

Przewielebny Księże Redaktorze

W dniach od 1 do 8 grudnia br. "Milicja Niepokalanej" urządza na terenie międzynarodowym "Tydzień Milicji Niepokalanej" celem rozwinięcia i pogłębienia kultu Niepokalanej Dziewicy wśród najszerszych warstw społeczeństwa.

Z tej okazji mam zaszczyt przesłać Przewielebnemu Księdzu Redaktorowi materiał i ilustracje, z uprzejmą prośbą o łaskawe wykorzystanie go na łamach Jego cennego pisma i przesłania nam numeru, w którym będzie zamieszczona wzmianka o "Tygodniu Milicji Niepokalanej".

Za łaskawe przychylenie się do naszej prośby już z góry składam Księdzu Redaktorowi serdeczne "Bóg zapłać" przez Niepokalaną.

Z poważaniem

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]
Dyrektor

[ 1 ] Jest to wzór listu przygotowany dla Administracji Wydawnictwa do rozesłania przed planowaną wielką akcją promocyjną RN, na którą na grudzień 1938 r. wydrukowano milion egz. RN. Wzór ten być może nie jest pismem własnym św. Maksymiliana, a jego podpis nosi jako wzór zatwierdzony.

[ 2 ] Pieczęć: faksimile podpisu.