728

Do Michała Piszko [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 19 XII 1938] [ 2 ]
Niepokalanów nie wydaje nikomu i nie może [ 3 ] wydawać świadectw pracy, bo:

1) Jest klasztorem, gdzie każdy przychodzi wyłącznie na zakonnika, a nie na robotnika.

2) Stąd każdy musi być gotów do jakiegokolwiek zajęcia i musi nie być różnicy co do skutków pomiędzy rozmaitymi pracami.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Jest to odpowiedź byłemu br. Leoncjuszowi Piszko, który prosił Niepokalanów o świadectwo pracy.

[ 2 ] Data przyjęta na podstawie adnotacji sekretarza MIN-a, br. Benedykta Mieczkowskiego, na oryginale konceptu odpowiedzi św. Maksymiliana.

[ 3 ] W oryginale wyrazy podkreślone trzykrotnie.