728a

Do o. Wojciecha Topolińskiego

Oryg.: ms Archiwum Postulacji Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k. Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k. Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 20 XII 1938

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Przewielebny Ojcze Postulatorze

W odpowiedzi na łaskawy list z dnia 9 bm. chciałbym donieść, że co do śp. o. Wenantego [ 1 ] to o. Florian [ 2 ] wybiera się ponownie w podróż na zebranie materiałów do biografii. Już zwiedził niektóre ośrodki i dużo skorzystał, ale spodziewa się jeszcze więcej zdobyć.

Co do mandatu postulacyjnego, chciałbym wiedzieć, czy ma go kto dotąd u nas, czy też nikt jeszcze [ 3 ]. Bo przedtem Kapituła Prowincjalna (zdaje się) wyznaczyła o. Jerzego [ 4 ] potem słyszałem o o. Maurycym [ 5 ].

Serdeczne życzenia "Wesołych Świąt" i Nowego Roku ślę od całego Niepokalanowa.

W św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 6 ]

[ 1 ] O. Wenantego Katarzyńca.

[ 2 ] O. Florian Koziura.

[ 3 ] Św. Maksymilian nie uzyskał odpowiedzi na podobne pytanie postawione prowincjałowi - zob. Pisma, 662.

[ 4 ] O. Jerzego Wierdaka.

[ 5 ] O. Maurycym Madzurku.

[ 6 ] Podpis własnoręczny.