729

Do dra Adama Kwaskowskiego z Warszawy [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie a nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88.
Niepokalanów, 24 XII 1938

Wielmożny Panie Doktorze,

W dniu Imienin Wielmożnego Pana Doktora, naszego Przezacnego Dobrodzieja, przesyłam serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, opieki Niepokalanej i dużo zadowolenia w pracy.

Naszymi nieudolnymi modlitwami steramy się odwdzięczyć Wielmożnemu Panu Doktorowi za świadczone dobrodziejstwa naszemu klasztorowi.

Przy okazji ślę również Wielmożnym Państwu życzenia Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku.

Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania

O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga na karcie sekretarza OMK, br. Kamila Banaszka: Dr Kwaskowski. Br. Arnold Wędrowski dopisał: Warszawa.