730

Do redakcji Bratniego Zewu

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów w Krakowie. Jedna karta jednostr. zapis. Listna blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Odp.: ms AN.
Niepokalanów, 27 XII 1938

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Nawzajem serdeczne życzenia dla Redakcji "Bratniego Zewu".

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - 1 załącznik: 50 zł.

[Pieczęć] Archiwum MI OO. Franciszkanie Kraków

[ 1 ] "Bratni Zew" - pisemko wewnętrzne Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie na prawach rękopisu (rękopis, maszynopis powielany, maszynopis - w zależności od lat).