731

Do o. Alfonsa Figlewskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 28 XII 1938

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Przewielebny i Kochany Ojcze,

Niech Niepokalana hojnie nagrodzi za łaskawą ofiarę na rozwój Jej sprawy w duszach w postaci czeku na 33 dolary.

Nawzajem jak najszczęśliwszego Nowego Roku. Chętnie bym i ja rozglądał się, gdzie moi znajomi Ojcowie [ 1 ] w Ameryce się obracają, dlatego też przesyłając nasz schematyzm, byłbym wdzięczny bardzo za przysłanie mi schematyzmu prowincji amerykańskiej.

Z prośbą o memento

O. M[aksymilian] K[olbe] [ 2 ]

[Adres] Rev[erend] P. Alfonsus M. Figlewski OMC | Franciscan Fathers | St. Stanislaus Church | Baltimore, Md., | 700 South Ann Street | America

[ 1 ] Koledzy ze studiów filozoficznych i teologicznych w Rzymie w latach 1912-1919.

[ 2 ] Inicjały własnoręczne.