732

Do o. Anzelma Kubita [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 30 XII 1938]

W infirmerii, bardziej niż gdzie indziej, trudno zadowolić każdego, gdyż nieraz infirmarz musi z obowiązku nie podzielać poglądu chorego na jego niedomaganie i trzymać w łóżku rwących się do pracy, a nie uznać choroby lub jej stopnia w innych, co by w szpitaliku chętnie miejsce zajęli.

Zasługuje w zupełności na śluby solemne.

O. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Jest to koncept pisma, przygotowanego do wysłania w sprawie ślubów wieczystych br. Witolda Garło, kierującego infirmerią klasztorną. Przy tej okazji św. Maksymilian wyraża swój pogląd na pracę infirmerii w klasztorze.