733

Do Teofila Narolewskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, około 1938] [ 1 ]

W Pan
Narolewski Teofil
Warszawa
Wolska 7

Na podstawie ustnego porozumienia powierzamy Panu prowadzenie dorywczych wykładów języka francuskiego dla braci w Niepokalanowie raz w tygodniu (w niedzielę w godzinach od 10.30 do 12.00) z wynagrodzeniem po 3 zł (słownie złotych trzy) za efektywną godzinę wykładu. Nadto otrzyma Pan każdorazowo bilet kolejowy, trzeciej klasy, na przejazd z Warszawy do Niepokalanowa i z powrotem.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 15 czerwca 1939 r. Przed tym terminem może być rozwiązana przez obie strony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Na warunki powyższe zgadzam się [ 2 ]:

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 3 ]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Data ustalona na podstawie treści.

[ 2 ] Brak podpisu p. Narolewskiego na kopii.

[ 3 ] Podpis św. Maksymiliana własnoręczny.

Niniejszą umowę o pracę zamieszcza się w zbiorze wyjątkowo, gdyż rzuca ona światło na troskę św. Maksymiliana o podniesienie poziomu wykształcenia braci w Niepokalanowie.