733a

Do o. Maurycego Madzurka [ 1 ]

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Niepokalanów,] 14 stycznia 1939

Przewielebny Ojcze Sekretarzu

W odpowiedzi na list Najprzew[ielebniejszego] O. Asystenta Tymoteusza [ 2 ] wyjaśniam, że przesłane wiadomości były raczej garstką wiadomości niż sprawozdaniem, dlatego też nie były kompletne. Pod koniec stycznia postaramy się o dokładniejsze relacje z roku ubiegłego.

1) Liczba członków MI zapisanych w Niepokalanowie wynosi 641 936. Z innych sedes filiales MI w Polsce nie mamy jeszcze danych, jak również nie mamy dostatecznych danych co do sedes filiales poza Polską. Wiemy tylko, że we Włoszech ma być około 30 000 członków, w Czechach (w języku czeskim) 3100, w języku łotewskim 1394, w niemieckim 893, w japońskim 4625, w rumuńskim ok. 27 000, we flamandzkim 5700, w portugalskim na terenie Brazylii 235, w holenderskim ok. 320, we francuskim 718, w arabskim 658, w angielskim 22.

2) Sedes filiales w Polsce jest 14, z tych tego roku przybyło 3.

3) Stacja radiowa w Niepokalanowie pracowała już w dzień Niepokalanego Poczęcia i w następną niedzielę na podstawie ustnego pozwolenia. Wskutek jednak ataków wrogich nam czynników, musieliśmy nadawanie zawiesić aż do otrzymania pozwolenia na piśmie. Przy czym charakter jej może być raczej amatorski. Lecz przy pomocy Niepokalanej spodziewamy się, że pomału przejdziemy na rozgłośnię.

4) Nie o kardynale była mowa, ale o ks. Karl Krause z Berlina.

5) Bylibyśmy wdzięczni za ten elenchus omnium Seminariorum, bo by nam to ułatwiło trafienie do nich.

6) Tydzień MI odbył się podczas nowenny do święta Niepokalanej i miał na celu rozpowszechnienie idei MI. Pisały o nim pisma "XX Amzius", Kowno, Litwa, "Regnum Christi", Lublijana, Jugosławia, "L’Eclair Contois", Besançon, Francja, "Ut sint unum", czyli Kanisius Stimmen, Fribourg, Szwajcaria, "Katolikua Missziok", Budapeszt, Węgry, "Sin Antonis", Woerden, Holandia, "Der Sontagsbote", Katowice, Polska, "Vita Franciscana", Kurytyba, Brazylia, "Svetiste sv. Antuna", Zagreb, Jugosławia, "Der Kompas", Kanada. - Dotąd z pism obcojęzycznych więcej egzemplarzy dowodowych do nas nie doszło. Poza tym pisała prasa polska. Wskutek tego w samym miesiącu grudniu ub.r. wpisano w samym tylko Niepokalanowie do MI 11 542 osoby. A w całym roku 1938 - 64 582. Tak wysokiej liczby jeszcze dotąd w żadnym roku nie było.

7) Sama tylko administracja dla Polaków, tj. MIp, załatwiła w r. 1938 - 816 790 kawałków korespondencji; wysłano zaś 77 736.

8) Do "Commentarium" był wysłany jeden egzemplarz wedle dyspozycji z Krakowa. Obecnie ponownie wysyłamy.

Zdaje się, że wyczerpałem wedle możności i wiadomości w obecnej chwili zaznaczone punkty.

Dodaję jeszcze zestawienie intencji mszalnych za miesiąc grudzień ub.r., prośbę br. Stefana [ 3 ] zreferowaną przez prefekta braci profesów symplicznych o. Piusa [ 4 ] i zawiadomienie, że z powodu politycznych wypadków w Czechosłowacji dwa listy skierowane na Węgry nie doszły. Kazałem więc listem poleconym o. Georgiusowi [ 5 ] przesłać odpowiedź.

U nas dzięki Niepokalanej grypa wygasła i tylko ten czy ów ją wykańcza.

W Nagasaki wydawano "Biuletyn Misyjny", ale ponieważ im trudniej było, przysłali do nas i najbliższy numer już tu przygotowujemy.

N. O. Prowincjał pisał z Indii, żeby się rozglądnąć za jednym lub dwoma Ojcami, co by z angielszczyzną w ustach mogli się tam wybrać w towarzystwie ze trzech braci.

Sprawa radiowa przechodzi swoją drogę krzyżową, ale mamy nadzieję, że Niepokalana wszystkie trudności przezwycięży i to nawet w niedalekiej przyszłości.

O. Florian [ 6 ] już czuje się lepiej; za to serce br. Kamila [ 7 ] co rok słabsze. Zresztą wszystko dobrze i mimo naszej słabości i usterek Niepokalana silną ręką prowadzi swój Niepokalanów naprzód.

Z prośbą o memento, byśmy nie dali rady Niepokalanej bruździć

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] O. Maurycy Madzurek był sekretarzem polskiej Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) i zastępował prowincjała o. Anzelma Kubita, który w tym czasie wizytował misję w Japonii.

[ 2 ] O. Timotheusa Brauchlego.

[ 3 ] Br. Stefana Haraburdy. Prosił prawdopodobnie o przeniesienie z Niepokalanowa do innego klasztoru Prowincji, co nastąpiło w 1939 r.

[ 4 ] Bł. Piusa Bartosika.

[ 5 ] Gaston Lublovary, tercjarz franciszkański, podpisywał się jako br. Georgius - zob. Pisma, 728b.

[ 6 ] O. Florian Koziura.

[ 7 ] Br. Kamila Banaszka.