733b

Do br. Antonio Tofoniego, misjonarza w Afryce

Archiwum Postulacji Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta dwustr. zapis. - Odp.: ms AN.
Niepokalanów, 2 II 1939

G[esù] M[aria] G[iuseppe] Fr[ancesco]

Carissimo Fratello mio!

Non c’è bisogno di sentire la devozione per averla veramente. Lasciamoci guidare dalla Provvidenza Divina che ottimamente [guida] i passi di ognuno. Noi Religiosi abbiamo ancora la grande grazia della S[anta] Obbedienza, per la quale il buon Dio ci fa conoscere la Sua Volontà.

Lasciamoci guidare dalla S[anta] Obbedienza in tutte le difficoltà interne ed esterne e certamente saremo sempre vittoriosi. "Vir oboediens loquetur victoriam" [Prov 21,28], cioè, "l’uomo obbediente dirà, canterà vittoria" dice la S[acra] Scrittura. Poi ricorriamo alla nostra Mamma celeste ed Essa non ci dimenticherà mai.

Preghi anche qualche volta per noi in Niepokalanow, che siamo più di 750 persone, affinché facciamo sempre la volontà dell’Immacolata.

Nel S[anto] P[adre] Francesco

Fra Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Mój Drogi Bracie!

Nie musi się odczuwać nabożeństwa, aby je mieć naprawdę. Pozwólmy się prowadzić Bożej Opatrzności, która najlepiej kieruje krokami każdego. My zakonnicy mamy jeszcze wielką łaskę św. Posłuszeństwa, przez które dobry Bóg daje nam poznać swą Wolę.

We wszystkich trudnościach wewnętrznych i zewnętrznych pozwólmy się kierować św. Posłuszeństwu, a na pewno zawsze zwyciężymy. "Vir oboediens loquetur victoriam", to znaczy "mąż posłuszny będzie opiewał zwycięstwo", mówi Pismo święte [Prz 21,28]. Następnie uciekajmy się do naszej Mamusi niebieskiej, a Ona nigdy o nas nie zapomni.

Pomódl się czasem za nas w Niepokalanowie, gdzie jest nas ponad 750 osób, abyśmy zawsze czynili wolę Niepokalanej.

W św. Ojcu Franciszku

Br. Maksymilian M. Kolbe