738a

Do współbraci zakonnych z wydawnictwa Il Cavaliere dell’Immacolata w Camposampiero k. Padwy

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 14 II 1939

Maria!

Cari Fratelli miei

Non già una settimana sola ma un mese intiero Vi ho fatto aspettare [la] risposta alla Vostra carissima lettera del 12 di gennaio.

Per Camposampiero per adesso non parto, neppure i Fratelli, [ma sono] sicuro che, con aiuto dell’Immacolata, anche senza di noi "Il Cavaliere dell’Immacolata" in Italia potrà rifiorire e svilupparsi.

Delle fotografie, lastre ed altro materiale ci penseremo. Per adesso.

La storia del Niepokalanów finora non è ancora fatta ed anche mancava il tempo per farla.

Neppure le biografie sono fatte. Riguardo di P. Głowiński bisognerebbe cercare nel Collegio di Roma dove morì ed anche nella Provincia di Romania alla quale apparteneva.

Per adesso non ci pensiamo ancora seriamente al film della vita di Niepokalanów.

Scusate tanto, che Vi ho fatto esercitare tanta pazienza, ma che fare, forse in futuro riuscirò meglio.

Nell’Immacolata commilite e nel S[anto] P[adre] Francesco confratello

[P. Massimiliano M-a Kolbe]

[Przekład polski]

Maryja!

Moi Kochani Bracia

Nie tylko tydzień, ale cały miesiąc musieliście czekać na odpowiedź na Wasz przemiły list z 12 stycznia.

Do Camposampiero na razie nie wyjeżdżam, ani też bracia, [lecz jestem] pewny, że z pomocą Niepokalanej, nawet bez nas "Il Cavaliere dell’Immacolata" we Włoszech będzie mógł kwitnąć i rozwijać się.

O zdjęciach, płytach i innym materiale pomyślimy. Na razie tyle.

Historia Niepokalanowa do tej pory nie jest jeszcze napisana i również brakuje czasu na jej opracowanie.

Ani biografie nie są zrobione. [Materiałów] w sprawie o. Głowińskiego trzeba by szukać w Kolegium w Rzymie, gdzie zmarł, a także w Prowincji rumuńskiej, do której należał.

Na razie nie myślimy jeszcze poważnie o filmie z życia Niepokalanowa.

Bardzo przepraszam, że tak wypróbowałem Waszą cierpliwość, lecz cóż robić, może w przyszłości uda mi się lepiej.

W Niepokalanej współrycerz i w św. Ojcu Franciszku współbrat

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

List z dawnym numerem 737a.