739

Do br. Krescentego Ciecińskiego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
N[iepokalanó]w, 15 II 1939

Drogie Dziecko

Przyjmuję do wiadomości Twe zgłoszenie na misje. Po ślubach solemnych ponownie możesz się zgłosić. Niepokalana oznaczy czas i miejsce pracy misyjnej w swoim czasie. Niech Ci Niepokalana błogosławi.

br. Maksymilian M. Kolbe

List z dawnym numerem 738.

[ 1 ] Na adresata wskazuje nota św. Maksymiliana na odwrocie karty: "Br. Krescenty Ma / O. M."