740

Do o. Timotheusa Brauchlego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 20 II 1939

Reverendissimo Padre Socio Gen[erale]

"Enchiridion Seminariorum" è già arrivato; abbiamo anche ricevuto il conto e lo reguleremo immediatamente.

La relazione dal Niepokalanów non è ancora pronta, ma spero che in questi giorni potrò inviarla, almeno i punti principali.

Ho fatto fare l’indagazione intorno alla persona del Arcivescovo di cui nella carta annessa.

In Niepokalanów Immacolata sviluppa tutto colla mano mite e forte insieme. Speriamo che per il Suo mese di maggio riusciremo a sbattere tutte le difficoltà ed il radio di M.I. potrà già stabilmente propagare il culto dell’Immacolata per mezzo delle onde eteree. Annetto una fotografia della nostra casa del radio emissivo. Gli alberi sono ancora provvisori.

Ci raccomandiamo tutti alle Sue sante preghiere

fr. M[aximilianus] K[olbe] [ 1 ]

[Przekład polski]

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu Generalny

Nadszedł już "Enchiridion Seminariorum" [ 2 ]. Otrzymaliśmy również rachunek i natychmiast go uregulujemy.

Sprawozdanie z Niepokalanowa nie jest jeszcze gotowe, ale mam nadzieję, że w tych dniach będę mógł przesłać je Ojcu, przynajmniej w zasadniczych punktach.

Poleciłem przeprowadzić wywiad odnośnie osoby Arcybiskupa, o którym w załączniku [ 3 ].

W Niepokalanowie Niepokalana rozwija wszystko ręką łagodną a silną zarazem. Miejmy nadzieję, że na Jej miesiąc maj uda nam się pokonać wszystkie trudności i że radio MI będzie już mogło stale propagować kult Niepokalanej na falach eteru. Dołączam fotografię naszej stacji nadawczej. Maszty antenowe są jeszcze prowizoryczne [ 4 ].

Polecamy się wszyscy świętym modlitwom Ojca

br. M[aksymilian] K[olbe]

List z dawnym numerem 739.

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.

[ 3 ] Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Elenchus Seminariorum, [Romae] 1934. Książka zawiera wykaz seminariów duchownych na całym świecie.

[ 3 ] Załącznik się nie zachował.

[ 4 ] Zob. Pisma, 711, przyp. 3.