741

Do Mugenzai no Sono [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził w 1939 r. br. Cyprian Grodzki.
[Niepokalanów, 25 II 1939]

[PS] I ode mnie najserdeczniejsze pozdrowienie w Niepokalanej też. Czy tęgo kwestujecie na rozwój sprawy Niepokalanej w Japonii i poza nią, w Japonii samej? Bo Reguła pozwala się nie wstydzić [ 2 ].

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Wesołego [ 3 ] Alleluja wszystkim

br. Maksymilian M-a [Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu br. Cypriana Grodzkiego z 25 II 1939 do współbraci w Mugenzai no Sono.

[ 2 ] Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdz. VI - zob. Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 132.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony czterokrotnie.