742

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i podpisem: Niepokalanów z daleka.
Niepokalanów, 8 III 1939

J[ezus] M[aryja] J[ózefj Fr[anciszek]

Najdroższa Mamo!

Na kwiecień w "Rycerzu" będzie ogłoszone [ 1 ]. Wcześniej nie można było, bo sporo przychodzi. Specjalnie przycisnąłem, żeby nie później.

Z prośbą o modlitwę

wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Msza św. za duszę wuja była w niedzielę.

"Rycerz" pośpieszy.

Do MI wpisani.

[Adres] Wielmożna Pani | Marianna Kolbe | Kraków | Smoleńsk 6

[Stempel pocztowy] [...] [ 2 ]

[ 1 ] Być może chodzi o podziękowanie za otrzymaną łaskę.

[ 2 ] Stempel pocztowy nieczytelny z powodu odklejenia znaczka.