742a

Do redakcji "Cavaliere dell’Immacolata" w Camposampiero k. Padwy

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Directio "Militiae Immaculatae" | $2iepokalanów, p[oczta] Teresin ad Sochaczew, Polonia - Pologne. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 18 III 1939

Spettabile Redazione

Conforme all’anno scorso, nella prima domenica di maggio la "Milizia dell’Immacolata" organizza su terreno internazionale la "Domenica della Milizia dell’Immacolata". In questa occasione abbiamo l’onore di inviare alla Spettabile Redazione un articolo illustrato della "Milizia", affidandolo ai Suoi buoni uffici, per intero o in frammenti di volerlo pubblicare sulle rubriche del suo pregiabile griornale.

Preghiamo ancora gentilmente di volerci inviare un numero del giornale, nel quale verrà pubblicato l’articolo "Milizia dell’Immacolata". Esprimiamo in anticipo alla Spettabile Redazione il nostro cordiale "Dio vi rimuneri" ed uniamo l’espressione della più profonda considerazione.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
Direttore

[Przekład polski]

Szanowna Redakcjo [ 2 ]

Podobnie jak w roku ubiegłym, w pierwszą niedzielę maja "Rycerstwo Niepokalanej" organizuje na terenie międzynarodowym "Niedzielę Rycerstwa Niepokalanej". Z tej okazji mamy zaszczyt przesłać Szanownej Redakcji artykuł ilustrowany na temat "Rycerstwa" powierzając go Waszym łaskawym względom z prośbą o wydrukowanie w całości lub we fragmentach na łamach Waszego cennego pisma.

Nadto prosimy uprzejmie o łaskawe nadesłanie numeru pisma, w którym zostanie opublikowany artykuł "Rycerstwo Niepokalanej". Z góry wyrażamy Szanownej Redakcji swe serdeczne "Bóg zapłać" i łączymy wyrazy najgłębszego poważania.

O. Maksymilian M-a Kolbe
Dyrektor

[ 1 ] Stempel ręcznego podpisu.

[ 2 ] Apel św. Maksymiliana został skierowany do większej liczby redakcji pism życzliwych idei MI, nie tylko do "Cavaliere".