742b

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. franciszkanów | Niepokalanów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów.|Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13, | Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 18 III 1939

Maryja!

Kochany i Drogi Ojcze Gwardianie!

Przepraszam, że tak rzadko i mało pisuję, ale i czas niewiele.

Może by dobrze było, żeby bracia nie przesyłali wprost do nas czy gdzie indziej swoich zapotrzebowań, ale zwracali się z nimi do Ojca, a Ojciec dałby na tych kartkach jakiś znak swego potwierdzenia, żebyśmy wiedzieli, że to już Ojciec widział i aprobował.

Co do groszy, to chciałbym wiedzieć, ile obecnie potrzeba na pokrycie wydatków bieżących w przeciągu miesiąca i ile daje Japonia, żebyśmy mieli pewną orientację co do Waszych potrzeb. Tym bardziej to się przyda, że i o Indiach i może innych placówkach pomału pomyśleć będzie trzeba.

Pisał mi N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 1 ], że lepiej zastał w Nagasaki, aniżeli z listów się spodziewał. - Dzięki Niepokalanej.

Spodziewam się, że nowi ojcowie [ 2 ] wydatnie zasilą placówkę, bo i młodzi, i zdolni, i przede wszystkim dobrego ducha. Niech im Niepokalana błogosławi, by pokochali ten lud i pracę.

U nas, dzięki Niepokalanej, sprawy się rozwijają coraz bardziej. Nie brak też niebezpieczeństw z zewnątrz i nie jest wykluczona wojna. Ale wszystko w ręku Bożym i na pewno wszystko na większe tylko dobro Niepokalana dopuści.

Z prośbą o "memento"

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Serdeczne pozdrowienia wszystkim ojcom, braciom i internistom.

[Dopisek] Załączam odpowiedzi na listy braci.

[ 1 ] O. Anzelm Kubit, wizytujący placówkę misyjną w Nagasaki.

[ 2 ] Ojcowie Donat Gościński i Janusz Koza.