743

Do marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 6 IV 1939

Panie Marszałku!

Rozumiejąc doniosłą rolę, jaką odgrywa nasza Armia w utrzymaniu powszechnego pokoju, strzeżeniu Ojczyzny i odzyskiwaniu zagrabionych jej części, i doceniając konieczność wysiłku i osobistych ofiar wszystkich obywateli Państwa, bracia z Niepokalanowa w liczbie 619, którzy poświęcili swe życie szerzeniu czci Matki Bożej Niepokalanej i rycerskiego hartu ducha wśród najszerszych mas naszego społeczeństwa, pomimo że jako zakonnicy nie posiadają żadnego mienia na własność, lecz utrzymują się i działają z dobrowolnych ofiar, pragną także wraz z alumnami Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie w liczbie 120, przyjść choćby ze skromną pomocą.

W tym celu postanowili sobie przez 6 tygodni odmówić cukru, a zaoszczędzony wydatek w sumie 1200 zł składają w Twoje, Panie Marszałku, ręce na potrzeby Wojska Polskiego.

Oświadczają przy tym, że już od szeregu tygodni gorąco zanoszą modły do swej Hetmanki - Królowej Polski Niepokalanej o skuteczną Jej opiekę i pomoc dla Ciebie, Panie Marszałku, i naszej dzielnej Armii.

O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian Niepokalanowa